Icecast2 Status

Mount Point /live

Stream Name:Campus Radio
Stream Description:Radio Campus operon në kuadër të veprimtarisë së UBT-së, dhe është e themeluar të përmbush nevojat mediale të komunës së Lipjanit me rrethinë.
Content Type:audio/mpeg
Stream started:Sat, 25 Mar 2023 08:23:26 +0000
Bitrate:128
Listeners (current):4
Listeners (peak):12
Genre:Various
Stream URL:http://www.ubt-uni.net/radio
Currently playing: